Straatnamen

Straatnamen

Een aantal straten en pleinen werden hernoemd om burgemeesters en bekenden van Heppen te huldigen. Ik hoop deze korte lijst in de nabije toekomst wat te kunnen uitbreiden! Als U nog een straat kent, of hebt U een foutje gevonden, twijfel niet en laat het me weten via het contactformulier.

Als er een postzegel onder de straatnaam staat, dan kan je hierop klikken om een aantal oude postkaarten te zien.

Straatnaam
Informatie
_____________
Willem Hendrickx, de eerste burgemeester van Heppen, werd geboren te Diest in 1807. Zijn ouders dreven een Eierhandel, maar lieten hun zoon eerst enkele jaren studeren voor hij ook in de zaak kwam. Toen het militaire kamp van Diest naar Beverlo verhuisde (1835), verlegde ook Willem zijn handel. Zo maakte hij in Heppen kennis met Therese Theys en trouwde er met haar in 1839.

Op aanraden van de pastoor ging Willem in de lokale politiek. Vanaf januari 1846 werd hij gemeenteraadslid in Beverlo en op 23 februari schepen. Hierdoor werd hij de aangewezen man om de eerste burgemeester van Heppen te worden.

Willem Hendrickx stierf in Heppen op 28 augustus 1888. Over zijn uitvaart op 11 september deden jarenlang de wildste verhalen de ronde. Men zou ‘de Zuipvaart van de oude Burgemeester’ niet snel vergeten.
Hendrickx
De Heikapper was een persoon voor die plaggen steekt op de Lange Heuvelheide. Deze plaggen werden gebruikt in de potstal en als dakbedekking. Het uit blauwe hardsteen vervaardigde standbeeld van de Heikapper staat aan het ronde punt van Heppen.
Joannes 'Jean' Lenaerts (° Heppen 30 augustus 1920 † Neuengamme 27 augustus 1944) was een mijnwerker.
Tijdens de oorlog hadden de mijnwerkers het hard te verduren: onderdrukking door de Nazi's, lage lonen,...
Einde 1943 sloot Jean zich aan bij de partizanen en onder leiding van Albert Geerdens nam Jean deel aan verschillende acties, waarbij sluizen, sporen en telefoonleidingen werden vernield.
Op 16 augustus 1944 werd hij aangehouden in herberg Kuppens, Aschdonck te Heppen. Hij werd naar Breendonk gebracht en vervolgens naar het concentratiekamp van Neuengamme, waar hij op 27 augustus 1944 overleed.
Leonard Geukens - Een oorlogsheld uit Heppen

Leonard Geukens werd geboren in Heppen op 4 juni 1894 in een gezin met drie kinderen. Hij studeerde aan het College van Beringen en werd daarna paardenhandelaar. Toen de oorlog uitbrak werd hij, als dienstplichtige van klas 4, opgeroepen om vanaf september het land te dienen.

Na zijn opleiding werd hij ingedeeld in het 1ste Regiment Karabiniers, 3de Bataljon, 9de Compagnie en kreeg als stamnummer 60.670. Zijn regiment moest de lijn Ieper-Steenstraete, langs de rivier Ieperlee en het kanaal leper-IJzer, verdedigen. Gedurende zijn eerste 43 maanden aan het front bleef hij ongedeerd. Tot op de fatale ochtend van 28 september 1918...

Tijdens een aanval raakte hij zwaargewond, wat hem niet tegenhield om met granaten te blijven gooien naar de Duitsers, die hardnekkig weerstand boden.

Geukens werd naar het militair hospitaal ‘L’Océan’ te Vinkem overgebracht. Op de dag van de Wapenstilstand, op 11 november 1918, mocht Leonard Geukens het hospitaal verlaten en ging hij in herstelverlof. Op 7 oktober 1919 werd hij gedemobiliseerd. Als blijk van dank werd hij op 7 juni 1919 bevorderd tot sergeant.

Leonard Geukens stierf in het Militair Hospitaal van Leopoldsburg op 16 augustus 1931.
Lambert Aerts (° Boorsem 20 maart 1875 † Wijshagen 12 oktober 1937) was pastoor te Heppen van 1915 tot aan zijn dood.
Wil je meer weten over de pastoor, lees dan dit artikel.
Leo Jansen werd in 1809 geboren te Oostham. In 1834 werd hij tot priester gewijd en kwam in 1838 als proost naar Heppen. Eén jaar later werd Heppen door zij toedoen een zelfstandige parochie. Hij overleed in 1882 in zijn geboortedorp Oostham.
Pater Lemmens werd geboren te Luik op 17 december 1923. Het mijnwerkersgezin Lemmens vestigde zich enkele jaren later te Heppen. Na zijn priesterwijding in 1948 studeerde hij Chinees en geneeskunde. Hij specialiseerde zich in tropische ziekten en in 1958 vertrok hij als pater scheutist naar het eiland Sulawezi in Indonesië, waar hij in 1974 aan een hartaanval overleed. Meer info vindt u in dit artikel over zijn gedenkbeeld.
Straatnaam
Informatie
_____________

This article is also available in English