Heikapper

Heikapper

Het beeld van de Heikapper is een hulde aan de talrijke arme Heppense heikappers die in de voorbije eeuwen uit bittere noodzaak de heide hebben bewerkt. Het uit blauwe hardsteen vervaardigde beeld werd door Luc Vanhoof gemodelleerd naar de 82-jarige Sus Caelen, die in zijn jeugd deze bezigheid uitoefende.

Het beeld staat aan het ronde punt van Heppen voor het oude gemeentehuis.

Sus Caelen & Luc Vanhoof

 This article is also available in English