Het Strooiendorp

Het Strooiendorp

Het Strooiendorp

  

Het gehucht Strooiendorp ligt tussen het militair domein, de kanaalkom en het centrum.

Reeds in 1857, nadat Beverlo een groot stuk heide had verkocht, werden hier 296 hectaren grond, verdeeld in 204 loten, van de hand gedaan.

In 1870 werd voor dit noordelijk deel van Bourg-Léopold een nieuw verkavelingsplan opgesteld. Gemeentelijke heidegrond (496 ha), verdeeld in 376 grondstukken van ca. 1,3 ha, werd openbaar geveild. Net zoals in het militair kamp en in het centrum werden de straten er volgens een strak dambordpatroon aangelegd. Met de jaren ging men de grote percelen herverkavelen en dwarsstraten aanleggen.

Voor de Eerste Wereldoorlog droeg het gehucht Strooiendorp de naam Kerkhoven, een gebied dat zich uitstrekte van Bourg-Léopold tot Balen, Lommel en Eksel.

 

De kerk Onze-Lieve-Vrouw der Armen van het Strooiendorp

Op 7 januari 1961 is het Strooiendorp een zelfstandige parochie geworden. Een groot deel van de sociale en culturele activiteiten gaan door in en rond de in 1953 gebouwde kerk “O.-L.-Vrouw Maagd der Armen”.

Kies het gehucht waarover U meer informatie wil zien (klik op het onderwerp of “Zie de details”):

This article is also available in English