Het Geleeg

Het Geleeg

Het Geleeg

  

Het gehucht “het Geleeg” heeft zijn naam te danken aan een boerderij die in 1837 door een zekere Jan Willems uit Leuven werd gebouwd en de naam “het Geleeg” droeg. Jan Willems was in feite een bierbrouwer die in het militair kamp een goede broodwinning zag. In 1844 verkocht hij echter zijn goed aan Pieter-Jan Bemindt die het complex uitbreidde met een brouwerij, een jeneverstokerij en een molen.

Dit westelijk deel van de gemeente werd rond de jaren 1900 voor speculatieve doeleinden verworven door een zekere Edward Ronner uit Brussel. Deze advocaat deelde het 80 ha groot grondstuk in in bouwkavels en hoopte, vermits de gemeente toen een enorme expansie kende, deze met veel winst te verkopen aan nieuwe inwoners. De “Cité Neuve” zoals Ronner zijn project noemde, zou zich uitstrekken vanaf het station en de Diestersteenweg tot aan de Immert, een gehucht van Heppen. Het verkavelingsplan van Ronner was duidelijk geïnspireerd op dat van 1870 en eveneens gekenmerkt door grote rechte lanen.

De parochiekerk van ‘t Geleeg

Het waren vooral investeerders uit Brussel, die Leopoldsburg nauwelijks kenden, die percelen bouwgrond verwierven met de gedachte deze verder te verkopen aan militairen en mijnwerkers. Zo werden er tussen 1905 en 1906, 948 percelen van de hand gedaan. Na 1906 kreeg Ronner, om diverse redenen, echter geen percelen meer verkocht. Eerst diende hij de terreinen op te meten en te situeren. Vervolgens moest hij van de overheid de loten ontbossen en pleinen en wegen aanleggen. Een andere reden is het feit dat de steenkoolexploitatie slechts rond 1922, dus bijna twintig jaar later, goed op gang kwam.

De kopers die met speculatieve doeleinden reeds grond verworven hadden in de ‘Cité Neuve’ waren genoodzaakt deze gronden goedkoop af te staan aan personen van de streek die ze gebruikten om er te bouwen of te boeren. Ronner zelf geraakte in een financieel moeras en tijdens een overtocht naar Engeland sprong hij op 19 januari 1910 overboord. Het lichaam van de advocaat werd nooit teruggevonden.

In het Geleeg treft men een moderne kerk, gebouwd in 1962, en een florerend sport- en ontmoetingscentrum aan.

Dit gehucht ontwikkelt zich tegenwoordig zeer sterk en mag, na het centrum, als tweede belangrijkste kern van de gemeente worden beschouwd.

Kies het gehucht waarover U meer informatie wil zien (klik op het onderwerp of “Zie de details”):

This article is also available in English