Oude Pastorij

Oude Pastorij

Op de plaats waar zich de oude pastorie bevindt, bevond zich vóór 1600 de Schans, een met water opgeven schuilplaats tegen rondtrekkende roversbendes.

Een klein schanshuis, met een ophaalbrug, bevond zich op de plaats waar nu de inrijpoort van de pastorie is. De eerste proost, E.H. Vanmuysen kreeg er zijn woning toegewezen. Het was maar een schamele bedoening maar in 1792 werd er een groter huis gebouwd, waar de proost ook les gaf aan de kinderen. In 1853 werd de eerste steen van de huidige pastorij gelegd. Deze bouw zal in de loop der jaren verschillende renovaties ondergaan.

Kijk ook eens naar de oude postkaarten

This article is also available in English