Karmel

Karmel

De Karmel

  

Nadat een orkaan in november 1837 het eerste parochiekerkje in het militair domein had vernield, werd in 1843 een nieuwe kerk buiten het militair domein ingewijd.
Deze kerk werd gebouwd in neoklassiek stijl en bood slechts plaats aan 300 personen. Veel te weinig voor de talrijke soldaten.

 

In 1906, na de bouw van de nieuwe OLV Tenhemelopnemingkerk, werd het kerkje verkocht. Het diende aanvankelijk als stapelplaats. In 1924 werd het opnieuw verkocht aan de zusters-karmelietessen, die het tot 2012 als kapel gebruiken.
Het aangebouwd klooster van de zusters-karmelietessen is in gebruik sinds 1924. De stichting gebeurde onder impuls van priester Poppe die toen ook geestelijk directeur was van de Centre d’ Instructions de Brancardiers et d’ Imfirmiers (C.I.B.I.). Mère Jeanne de la Croix was de eerste priorin.

Eind mei 2012 verlieten de laatste zusters het klooster. Hier kan U een artikel lezen.

Vastgoedmakelaar Luc Machon uit Lanaken heeft het voormalige klooster van de Karmelietessen in 2012 gekocht. Hij heeft de ambitie om hier hét schoolvoorbeeld van de herbestemming van religieuze gebouwen van te maken. Hij engageert zich om het unieke karakter van dit stukje Limburgse geschiedenis niet verloren te laten gaan…

Oude postkaarten

This article is also available in English