Marketentster

Marketentster

De Marketentster

  

De Belgische militaire overheden lieten 1 marketentster per legercompagnie toe. Ze moest getrouwd zijn met een militair beneden de rang van onderofficier en werkte hoofdzakelijk als wasvrouw.

De marketentser met 'haar' mannen op het schietplein

De marketentster volgde haar eenheid op de voet. Ook tijdens manoeuvres, marsen en schietoefeningen. Tijdens de halten mocht zij “coco-drank” verkopen en na de diensturen mocht zij ook jenever van goede kwaliteit uitschenken. Daartoe was zij uitgerust met een sierlijk houten tonnetje aan de riem. Het Kamp van Beverlo geraakte vertrouwd met de marketentster die, omdat ze in een troepenblok logeerde, ook de moeder van de compagnie genoemd werd.

This article is also available in English