Majoor William Cavendish

Majoor William Cavendish

De WIJZERPLAAT (sinds 2016 ZEST, red.) krijgt een aangezicht

Wie was de Engelsman die tijdens de gevechten in en rond HEPPEN, sneuvelde aan onze achterdeur?

Majoor William CAVENDISH werd geboren te Londen op 17 Dec 1917 als oudste zoon van Edward CAVENDISH, 10de hertog van DEVONSHIRE en Lady Mary Cécil, markiezin van SALISBURY.

William groeide op te CHATSWORTH HOUSE, het landgoed van de familie CAVENDISH in het graafschap DERBYSHIRE.

In 1937, na een opleiding aan de militaire school te SANDHURST, kwam William terecht bij het regiment COLDSTREAM GUARDS en werd zijn garnizoen de WELLINGTON kazerne in Londen.

William (Billy) en Kathleen (Kick) ontmoetten elkaar voor het eerst op een Garden Party, op Buckingham Palace in de zomer van 1938.

Op 06 Mei 1944, huwde William met Kathleen-Agnes, de oudste dochter van Joseph en Rose KENNEDY, de toenmalige ambassadeur van de V.S. in Engeland.

Het huwelijk van een zoon uit één van de meest leidinggevende, Engelse, protestantse, adellijke families en een dochter, van Ierse afkomst, niet tot de adelstand verheven en komende uit een van de meest prominente katholieke families uit de V.S., deed onder de adel in het Verenigd Koninkrijk zoveel stof opwaaien dat er gesproken werd van een ware schande.

Edward CAVENDISH, vader van de bruidegom was minister in het oorlogskabinet van Winston CHURCHILL. Zowel op Buckingham Palace als in het ‘House of Lords’, de Engelse senaat, was de naam van William reeds gevallen als mogelijke, toekomstige partner van Prinses Elisabeth, oudste dochter van Koning Georges VI, de huidige Koningin Elisabeth II.

Huwelijksfoto van majoor Cavendish

Het huwelijk dat zich in Londen voltrok, beperkte zich tot de burgerlijke ceremonie op het stadhuis van het Chelsea-district. Voor de Kennedy’s was enkel Joe Jr. haar oudste broer, en tevens haar getuige aanwezig. Langs de kant van de bruidegom, waren enkel zijn moeder en jongere broer Andrew, de huidige 11de hertog van DEVONSHIRE, als zijn getuige aanwezig. De rest van beide families lieten verstek gaan, er was geen kerkelijke inzegening, geen huwelijksbanket en geen avondfeest. Bij het buitenkomen van het stadshuis werden er witte rozen gegooid in plaats van de traditionele rijst, maar dit had te maken met de rantsoenering en de kostprijs van deze graansoort, (het was mei 1944) en in Engeland stond zowat alles op de rantsoeneringskaart.

William John Robert CAVENDISH

11de hertog van Devonshire

Marques van Hartington

Cavendish-Pic2

Majoor, Commandant van de
N° 3 Company, 5th battalion COLDSTREAM GUARDS
Gedood in actie te HEPPEN (BELGIË)
op zaterdag 9 september 1944.

Zo werd William de schoonbroer van John F. KENNEDY, de latere president van de V.S.

Hun huwelijksgeluk was echter van zeer korte duur want op 06 Jun 1944, (dag op dag één maand na zijn huwelijk) ontscheept Majoor CAVENDISH op de stranden van NORMANDIË. Ze zullen elkaar nooit meer terugzien.

Op zaterdag 09 Sep 1944, tijdens de bevrijdingsgevechten in en rond HEPPEN, werd hij dodelijk getroffen door een bui kogels afgevuurd uit een stal op het ogenblik dat hij de achterdeur van de hoeve MANGELSCHOTS wou openen en binnengaan.
Majoor CAVENDISH sneuvelde met een granaat in zijn rechterhand waarvan de veiligheidspin reeds verwijderd was.

De Hoeve MANGELSCHOTS is nu taverne “De WIJZERPLAAT” (sinds 2016 ZEST, red.).

 

Majoor CAVENDISH was 26 jaar jong toen zijn leven op zulke gruwelijke wijze werd beëindigd. Hij vindt zijn laatste rustplaats op het Brits militair kerkhof te LEOPOLDSBURG.

Ook Kathleen kwam tragisch om het leven, zij vond de dood in een vliegtuigcrash op 13 mei 1948 te Ste-BAUZILLE nabij PRIVAS, departement van de Ardeche in FRANKRIJK.

Zij werd op 20 Mei 1948 begraven op het kerkhof van Edensor Church, op het landgoed van de familie CAVENDISH.

Vader Edward CAVENDISH overleed in 1950 en werd 55 jaar.

Moeder Mary Cécil CAVENDISH overleed in 1988 en werd 93 jaar.

Vader Joseph KENNEDY overleed in 1969 en werd 81 jaar. Moeder Rose KENNEDY overleed in 1995 en werd 105 jaar.

Louis BLANCKAERT

This article is also available in English