Kwartier Ijzer

Kwartier Ijzer

Sinds 11 augustus 1921 was de algemene dienstplicht ook van toepassing op de geestelijken. Zij zouden voortaan hun krijgsdienst vervullen bij de administratie van het “Opleidingscentrum voor Brancardiers en Verplegers” in het Militair Hospitaal van het Kamp Beverlo.
Ze moesten er in vredestijd de opleiding van militair brancardier-ziekendienaar volgen (CIBISTEN genoemd : CIBI = Centre d’Instruction Brancardier Infirmier).

De CIBISTEN of dienstplichtige geestelijken konden vanaf 1922 vooreerst onderdak vinden in een 25-tal barakken die zich naast de militaire bakkerij achter het militair hospitaal bevonden. Het waren drie grote blokken met een aantal houten barakken rond een centraal plein. In 1935 werd op deze locatie een nieuw onderkomen gebouwd, het latere “Kwartier IJzer”.

 

WOII

Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog evacueerde men het hospitaal en de CIBISTEN werden naar Brugge overgebracht. Ze zouden nooit meer weerkeren naar Leopoldsburg.

In de naoorlogse jaren nam het 1ste Regiment Jagers te Paard-Gidsen haar intrek in de kazerne. Zij waren al sinds 1935 gekazerneerd in enkele oudere barakken binnen het Kamp.

Vanaf 1948 nam ook het 1ste Bataljon Para haar intrek in de gebouwen en de Algemene Directie van de Genie besliste dat het “Kwartier Luitenant Freddy Limbosch” zou heten.

In 1952 ontstond het Regiment Para-Commando. Het bestond uit het 1ste Bataljon Para (Leopoldsburg), het Trg C Para (Schaffen), het 2de bataljon Commando (Seilles), het Para-Commando Opleidingscentrum (Namen) en het Trainingscentrum voor Commando’s (Marche-les-Dames). Wanneer het bataljon Parachutisten daardoor verhuisd naar de citadel in Diest werd de naam aan het kwartier in Leopoldsburg onttrokken en aan dat van Diest gegeven.

Het waren de geniakken die het kwartier bij het betrekken van de gebouwen in 1952 de naam “Ijzer” gaven. Het 8ste Bataljon Genie nam er haar intrek met twee constructiecompagnies, medisch detachement en keuken.
Vanaf 1974 kwam het Logistiek Centrum Nr. 4 zich in het kwartier vestigen.

Nadat het Bataljon Jagers te Paard ontbonden werd kwam de kazerne leeg te staan en stond het in 2013 op de lijst voor verkoop.

Anno 2017 wordt de kazerne hoofdzakelijk gebruikt door de gemeente.

Tekst: Het Belgisch Militair Vastgoed sinds 1830

This article is also available in English