Heemkundig Museum

Heemkundig Museum

Dit museum is ondergebracht in de oude pastorij van Heppen. De rijke collectie werd opgedeeld in drie afdelingen. Vooreerst zijn er de voorwerpen die door de Heppenaren door de tijden heen zelf zijn gebruikt, en hierin zijn de Heppenaren wel apart. In dit lokaal zijn verder enkele historische documenten verzameld over dorpsfiguren en bekende families. In een tweede ruimte kan de bezoeker de Heppense volksgemeenschap volgen aan de hand van illustraties en fotomateriaal over belangrijke gebeurtenissen in het dorp. De burgemeesters, de pastoors, kortom het hele parochiale en openbare leven wordt er blootgelegd. Boeiend om te zien.

 

Pastoor Aertsstraat (pastorij)
3971 Heppen
Tel: 011/40.21.84

Info: Jozef Haesen
Oudstrijdersstraat 26,
3971 Heppen
Tel: 011/40.13.51

This article is also available in English