… Er naar kolen geboord werd in Heppen?

… Er naar kolen geboord werd in Heppen?

Wist U Dat er naar kolen geboord werd in Heppen?

Gebaseerd op de tekst "Heppen rond de jaren 1900 Deel 3 van 3" (tijdschrift De HEIKAPPER - Jaargang 40 - april 2021 - nr 1)
Het station van Heppen

De eerste boring van de ganse omtrek, nog voor Beringen, is in Heppen gebeurd, achter het station (Beringsesteenweg, voor de grens met Beverlo). Tussen de straat en de spoor­weg, daar heeft die boortoren gestaan, en dat verschillende jaren.

Op werkdagen kon je er niet bijkomen, hij was afgespannen, ‘s Zondags stond er een wacht en dan kon men naar binnen gaan. Binnen kom men dan de ijzeren buizen van zo’n 80 cm. doormeter zien.

 

Later werd de toren afgebroken en de put dichtgegooid, maar die buizen zitten daar nog altijd in de grond. De toren werd naar Beringen overgebracht en ze zijn in Stal gaan boren en in al de dorpen van de omtrek.

In de jaren 1905-1906 is een ploeg land­meters beginnen meten, weken, zelfs maanden aan een stuk: al de percelen tot Beverlo, tot tegen Heppen dorp en tot tegen Korspel.

Na de oorlog in 1919 werd de nieuwe arm van de spoorweg gelegd van Heppen statie naar Beringen-mijnen en zo naar Genk.

Het was voorzien dat al de kolen van de Kempische mijnen naar Heppen statie zouden komen. Er was een vertakkingsarm van de spoor­weg gekomen naar Leopoldsburg, die is er nog altijd, en de andere arm die liep naar Beringen-Mijnen.

Al de percelen gelegen in de driehoek van de lijnen Diest-Leopoldsburg, Leopoldsburg-Korspel en Heppen-Korspel werden aangeslagen en opgekocht. Daar zouden de grootste werkplaatsen van heel België komen om wagons van de spoorweg en ma­chines te repareren. Het moest de grootste goederenstatie van heel België worden.

 

De oud volksvertegenwoordiger, ook de oud-directeur van de ambachts­school van Hasselt, ingenieur Van Caeneghem is gekomen (later werd hij zelf minister) en hij heeft een plan uitgewerkt voor het graven van een kanaal van Antwerpen naar de Maas.

Dat plan werd in het parlement gebracht en goedgekeurd. Het Albertkanaal is dan later gegraven en al wat voorzien was in Heppen is stilgevallen. Er zijn geen werk­plaatsen gekomen en ook geen grote statie. De kolen gingen naar het Albertkanaal vanaf Genk, Winterslag, Houthalen en van alle andere mijnen.

 

This article is also available in English

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *