Zegeplaats

Zegeplaats

Zegeplaats

   

De Zegeplaats heeft al heel lang zijn plaatsje in het Kamp van Beverlo. Zo weten we dat tot 1913 het alarmkanon, dat de permanente dienst van uurmelding verzekerde, op de Zegeplaats stond. Er weerklonk een schot om vijf uur voor het wekken (om zes uur in de winter), een ‘s middags en een bij de taptoe om 21u ‘s avonds. Bij brand of alarm klonken herhaalde schoten.

Dit kanon stond opgesteld bij de ingang van het Koninklijk park, waar twee strohutten stonden die dienden als logement en wachtlokaal voor de artilleristen.

Het alarmkanon en de 2 strohutten

Op oude postkaarten zien we ook dat de Zegeplaats ook werd als sportplein. We zien zelfs dat er een heuse hindernispiste aanwezig was. Het standbeeld van Chazal, dat er als staat sinds 1908, heeft er steeds toe bijgedragen dat we de Zegeplaats herkenden.

De Zegeplaats als sportplein
Hindernispiste op de Zegeplaats
Oude postkaarten
Cavaleriefeesten in 2006
Bevelsovergave Land Component Commander in 2019

De laatste jaren wordt de Zegeplaats regelmatig gebruikt voor militaire parades, voor jumping wedstrijden, voor Buitenbeenpop, maar ook als parkeerplaats voor verschillende activiteiten.

This article is also available in English