Standbeeld van Generaal Chazal

Standbeeld van Generaal Chazal

Standbeeld van Generaal Chazal

  

Het standbeeld van generaal Chazal op de Zegeplaats werd in 1908, in aanwezigheid van 2000 oud-strijders van 1870, onthuld. De kunstenaar is Desenfans.

Pierre Emmanuel Felix Chazal werd geboren te Tarbes (Frankrijk) op 1 januari 1808. Zijn familie emigreerde in 1814 naar Brussel. In 1844 werd hij tot Belg genaturaliseerd.

Chazal was één van de boegbeelden van de liberale partij. In 1865, toen Chazal minister van Oorlog was, kwam het tot een felle twist met het Antwerpse kamerlid De Laet. Aanleiding tot deze ruzie was het aanwervingsformulier dat afgeleverd werd aan de vrijwilligers voor de Mexicaanse burgeroorlog. De twist eindigde in een duel met vuurwapens tussen beide heren.

Chazal verloor en omdat duelleren door de wet van 1841 als misdrijf werd beschouwd, werden beide heren door het Hof van Cassatie veroordeeld.

Generaal Chazal was één van de leiders van de Belgische revolutie van 1830 tegen Nederland. Als minister van Oorlog liet hij het kamp van Beverlo ombouwen tot het grootste en belangrijkste van Europa.

Oude postkaarten
Herinneringsmedaille inauguratie Monument Chazal
(Collectie Patrick Marquenie)
3D model door Martin BOGAERT

This article is also available in English