Victor Lemmens

Victor Lemmens

 Onderstaand krantenartikel heb ik ontvangen van An Verlinden. Ik weet niet van wanneer het is, of uit welke krant het komt.

Overzeese sabotage-opdracht fataal voor Victor Lemmens

Leopoldsburg. In het gemeentelijk stratenplan staan de George Lemmens en de Victor Lemmens straat vermeld. Buiten de familienaam hebben beide met elkaar niets gemeen. Victor Lemmens was gedurende de tweede wereldoorlog 5 maand actief in Engeland bij de Inlichtingen- en Actiediensten.

victorlemmens

De Duitsers raakten op de hoogte van zijn sabotage-opdrachten die hij vanuit Engeland zou uitvoeren in Limburg. Hij werd op de befaamde Brusselse Schietbaan gefusilleerd en zijn stoffelijk overschot werd ligt op de begraafplaats in het Hechtelse Gemeentebos. Dit onder kruisje nr 71.

Victor Lemmens, geboren in Koersel op 27 mei 1900, was beroepsmilitair en woonde destijds samen met zijn vrouw Maria Geukens, met wie hij in 1924 trouwde, in de Englebert Adanglaan. Hij was ingekwartierd bij het 1ste Jagers te paard en werd na de 14-daagse veldtocht gevangen genomen en overgeplaatst naar Brasschaat. Daar ontsnapte hij samen met nog twee andere Kampenaars uit de handen van de Duitsers. Onderweg bemachtigde hij burgerkleding en meldde zich terug aan in Leopoldsburg. Niet voor lang echter, hij kon blijkbaar moeilijk leven onder druk van de vreemde bezetter en smeedde plannen om naar het buitenland te trekken. Officieel vertrok hij via Frankrijk naar Afrika (Belgisch Congo), maar in werkelijkheid scheepte hij vanuit Portugal met de Batovi in naar Engeland. Tot de inscheping ontving zijn vrouw geregeld brieven en kaarten. Nadien bleef alle contact achterwege, totdat zij vernam dat haar man in de gevangenis van St.-Gilles vastzat.

Parachutist

Vlak voor zijn afvaart zat Victor Lemmens een tijdlang vast in Barcelona nadat de Guardia Civil hem had opgepakt. In Engeland bracht de Kampenaar het tot Onderluitenant in de Inlichtingen- en Actiediensten. Hij werd getraind om in de streek van Hasselt een aantal sabotagedaden uit te voeren. Zo moest hij de treinlijn Hasselt – Herentals,

victorlemmens_doodsprentje

net als een aantal sluizen op het Albertkanaal trachten te saboteren en de mijnactiviteit in Beringen proberen af te remmen. Op 26 juni 1942 werd hij naar België gevlogen en geparachuteerd. Op een afgesproken plaats wachtten andere verzetslieden hem op. Victor Lemmens had nog maar net zijn valscherm opgeplooid of de Duitsers hadden hem reeds ingerekend. Zij onderschepten wellicht enkele berichten of werden getipt. In St.-Gilles werd hij door de Duitse Krijgsraad ter dood veroordeeld en op 08 oktober gefusilleerd. Zijn vrouw had hem voordien twee keer in de Brusselse gevangenis bezocht. Zij had ondertussen ook met de hulp van gemeentesecretaris Mees een genadeverzoek ingediend, maar generaal Falkenhausen leek onvermurwbaar. Door een toeval ontdekte de weduwe jaren later dat het lichaam van haar man op de militaire begraafplaats in Hechtel begraven lag. De gemeentelijke grafdelver had namelijk het lijk herkend en ruim drie jaar na de fusillering moest Maria Geukens het lichaam van haar overleden man officieel identificeren. “Een pijnlijke gebeurtenis” getuigt zoon Georges Lemmens, “maar moeder herkende het lichaam meteen aan de dubbele nagel op de linkerduim, zijn kaalhoofdigheid en de kleding.” Toen pas werden haar, strikt volgens de voorschriften, de persoonlijke bezittingen van haar man overgemaakt. Die stukken met zelfs de valse paspoorten belandden in het archief dat zoon Georges nauwkeurig bijhoudt.

This article is also available in English