Paviljoen van de Plaats Commandant

Paviljoen van de Plaats Commandant

De uitbating van de infrastructuur voor de kamperende troepen werd niet beheerd door een garnizoen, maar door de eenheid die zeven maanden permanentie verrichte en dan werd afgewisseld. Welke eenheid op welk tijdstip voor de oorlog deze taak op zich nam, is niet teruggevonden. Naast deze eenheid waren er continu ook twee dokters en een apotheker in het kamp aanwezig. In de wintermaanden waren dit de enige militairen die in het kamp verbleven. Wanneer de kampperiode aanbrak, werden ze versterkt met militair- en burgerpersoneel.De diensten van het plaatscommando werden gecentraliseerd in een gebouw aan de rand van het Koninklijk Park. Dit werd gebouwd in 1879 en gerestaureerd in 1937. Het is een eenvoudige klassieke woning met een verdieping en bepleisterde buitenmuren. Sinds meer dan honderd jaar biedt het onderdak aan de commandant van het kamp. De aanleg van het park rondom het gebouw veranderde regelmatig.

Een overzichtje van de Commandanten van Kamp van Beverlo sinds WOII

Kijk ook eens naar de oude postkaarten

This article is also available in English