Kwartier Antwerpen

Kwartier Antwerpen

Op 14 april 1879 werd de École d’application et et de perfectionnement pour l’infanterie gesticht in het Kamp van Beverlo. Ze was het resultaat van de bevindingen en vernieuwingen opgedaan in het Frans-Duitse conflict van 1870. Het complex werd in 1907 gebouwd en bestond uit 6 gebouwen, die opgesteld waren in een rechthoekige driehoek met een afgestompte hoek. Enkel de zijde die parallel liep aan de Koning Albertlaan bestond uit 4 verschillende gebouwen. De meeste gevels hadden traveeën met telkens dubbele ramen in korfboogmetselwerk en doorlopende kordonlijsten in baksteen. De school had als doel instructeurs te vormen, die bij de regimenten visitaties zouden uitvoeren om de praktische vaardigheden met vuurwapens en het tactische denken te doceren. Hun opleiding werd in 1893 uitgebreid met algemene militaire vakken. In de periode 1900-1914 was de opleiding geëvolueerd tot een uitermate proefondervindelijke scholing die 2 jaar duurde. Daarnaast had de school speciale opdrachten inzake experimenten met wapens.

Vandaag de dag wordt dit kwartier nog steeds gebruikt. op het binnenpleintje bevindt zich het Gaillon-monument.

Kijk ook eens naar de oude postkaarten

This article is also available in English