Koninklijk Park

Koninklijk Park

In 1837 werd het eerste gedeelte van het koninklijk park aangelegd: 7ha rondom het koninklijk paleis. Hetzelfde jaar begon men met massale aanplantingen ten oosten van het kamp. Hiermee wilde men de winden breken die vanuit de vlakte kwamen, om het infanteriekamp tegen het stuifzand te beschermen.
In 1846 zond minister Chazal de tuchtcompagnie (compagnie sans floche) naar het Kamp van Beverlo. Daarmee beschikte het kamp over een groot aantal goedkope werkkrachten.
Onder leiding van de tuinbouwschool uit Gembloers en genieofficieren werd een prachtig park van 40ha aangelegd.
Het park wordt door de Leopold II-laan in twee gelijke delen verdeeld. Het noordelijk gedeelte, dat aanvankelijk alleen toegankelijk was voor officieren en hun familie, werd het Koninklijk Park genoemd. Door het zuidelijke gedeelte mocht iedereen wandelen. Tegenwoordig is een groot deel van het park open voor het publiek.

In het park werden meer dan 12.000 bomen geplant, waarvan 6.200 met overlevend blad.

Kijk ook eens naar de oude postkaarten

This article is also available in English