Het Immert

Het Immert

In 1854 besliste de regering om het militair domein uit te breiden richting Helchteren en het oefenterrein onder Heppen en Leopoldsburg vrij te geven. Net zoals op Strooiendorp werden hier in 1857 door de gemeente Beverlo meer dan 170 hectaren grond verkocht en kon er op de Asdonckheide, die later de Immert werd, gebouwd worden. Van de 160 percelen werden er 60 door een zekere Blanchemanche gekocht.

De naam Immert is ontleend aan de “Iemervijver”, een moerassig gebied met een viskwekerij, gelegen achter de huidige boerderij Schroyen in de Asdonckstraat. De Immert vormt in feite de overgang van de droge Kempen naar de Netevallei (Olmen).

Lange tijd behoorde een groot deel van de Immert tot twee families; de familie Debry, die een klein kasteeltje bezat in de Asdonckstraat en de familie van generaal Henrard die een grote villa bezat aan de hoek van de Olmenstraat en de Kanaalstaat tegenover het internaat “De Immert”.

In 1929 werd op aandringen van de bewoners van “Iemer” en met ondersteuning van pastoor Aerts een schooltje gebouwd. De grond werd geschonken door kolonel-geneesheer Debry. Vanaf 1930 werd de wijkschool officieel geopend.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er Antwerpse joden in het schooltje ondergebracht, die later naar Duitsland zouden afgevoerd worden. Ook in de villa van generaal Henrard zaten ondergedoken joden.

Schooltje en kapel van Immert in de Asdonckstraat

Omdat na de oorlog de toestand van de wegen nog altijd slecht was, drong pastoor Germis bij het bisdom aan tot de bouw van een kleine kapel in Immert. Voortaan konden de 500 inwoners van Immert, waarvan de helft mijnwerkers, hier de mis volgen. De kapel werd tegen het schooltje aangebouwd en in 1948 ingezegend. Vanaf datzelfde jaar werd op 4 december in en rond de kapel van Immert de patroonheilige van de mijnwerkers,Sinte Barbara, gevierd. Bij gebrek aan mijnwerkers, na de sluiting van de mijn van Beringen, werd in 1994 een einde gemaakt aan deze traditie.

Kies het gehucht waarover U meer informatie wil zien (klik op het onderwerp of “Zie de details”):

This article is also available in English