Gaillon monument

Gaillon monument

Het Gaillon monument werd opgericht na de Eerste Wereldoorlog. Het herinnert aan het overbrengen van de infanterieschool van het Kamp van Beverlo naar Gaillon in Frankrijk.

Het monument draagt een koperen plaat, waarop in de beide landstalen volgende tekst is aangebracht:
“De 5-1-1915 werd er te Gaillon (Frankrijk) ene school opgericht ter opleiding van infanterieofficieren van het Belgisch leger. Wanneer ze na de oorlog alhier werd overgebracht, hadden 2.000 leerlingen er de lessen gevolgd. Van die leerlingen zijn er 380 op het veld van eer gesneuveld.”.

Het monument stond vroeger langs de Hechtelsesteenweg (zie foto hieronder) tegenover het Tacambaro-monument en werd overgebracht naar de kazerne Antwerpen, waar de infanterieschool oorspronkelijk gevestigd was.

Foto aan het Gaillon monument gelegen aan de Hechtelsesteenweg

Kijk ook eens naar de oude postkaarten

This article is also available in English