Drinkplaats voor Paarden

Drinkplaats voor Paarden

De rechthoekige drinkplaats bevond zich ten oosten van de voedermagazijnen, op de hoek van de Stadenberghlaan en de Merkemlaan tegenover de meest westelijke officiersmess. Het bassin was 60m op 30m. Een volledig eskadron kon simultaan de paarden laten drinken. Het water werd in grote bakken gepompt rond het bassin. Wanneer de drinkplaats verdween is onduidelijk.

Kijk ook eens naar de oude postkaarten

This article is also available in English