CIBI

CIBI

Op 11 augustus 1921 werd de wet goedgekeurd waarbij priesters tot legerdienst verplicht werden. Ze zouden een opleiding ontvangen van militair brancardier-ziekenverpleger in een speciaal hiervoor voorbehouden opleidingscentrum: het Centre d’Instruction Brancardier Infirmier, afgekort CIBI.

Op 01 december 1921 kwamen de eerste 88 rekruten, Cibisten (of dienstplichtige geestelijken) genaamd, in het Kamp van Beverlo toe.

De Cibisten konden vanaf 1922 vooreerst onderdak vinden in een 25-tal inderhaast opgetrokken houten barakken, die zich naast de militaire bakkerij achter het militair hospitaal bevonden. Deze barakken stonden in drie grote blokken met een rond een centraal plein.

In 1922 werd de priester Eduard Poppe aangeduid als eerste geestelijke bestuurder. Hij was de stichter van de Eucharistische Kruistocht en van het Karmelklooster te Leopoldsburg.

In 1935 werd op deze locatie een nieuw onderkomen gebouwd, het latere “Kwartier IJzer”.

In 1939 verhuisde de CIBI naar Brugge en enkele maanden voor het uitbreken van de oorlog naar Gent.

Kijk ook eens naar de oude postkaarten

This article is also available in English