Categorie: <span>Verdwenen</span>

CIBI

Op 11 augustus 1921 werd de wet goedgekeurd waarbij priesters tot legerdienst verplicht werden. Ze zouden een opleiding ontvangen van militair brancardier-ziekenverpleger in een speciaal hiervoor voorbehouden opleidingscentrum: het Centre d’Instruction Brancardier Infirmier, afgekort CIBI. Op 01 december 1921 kwamen de eerste 88 rekruten, Cibisten (of dienstplichtige geestelijken) genaamd, in…

Drinkplaats voor Paarden

De rechthoekige drinkplaats bevond zich ten oosten van de voedermagazijnen, op de hoek van de Stadenberghlaan en de Merkemlaan tegenover de meest westelijke officiersmess. Het bassin was 60m op 30m. Een volledig eskadron kon simultaan de paarden laten drinken. Het water werd in grote bakken gepompt rond het bassin. Wanneer…

Koninklijk Paleis

Het houten paleis werd opgetrokken van 14 tot 22 juli 1835. Kapitein Lery was er zowel de architect als de bouwer van. Het kreeg een centrale plaats aan de oostelijke zijde van het Koninklijk Park. Het bestond uit slechts een verdieping. Langs de vier zijden geeft een portiek, een soort…