Categorie: <span>Kamp van Beverlo</span>

CIBI

Op 11 augustus 1921 werd de wet goedgekeurd waarbij priesters tot legerdienst verplicht werden. Ze zouden een opleiding ontvangen van militair brancardier-ziekenverpleger in een speciaal hiervoor voorbehouden opleidingscentrum: het Centre d’Instruction Brancardier Infirmier, afgekort CIBI. Op 01 december 1921 kwamen de eerste 88 rekruten, Cibisten (of dienstplichtige geestelijken) genaamd, in…

Kwartier Ijzer

Sinds 11 augustus 1921 was de algemene dienstplicht ook van toepassing op de geestelijken. Zij zouden voortaan hun krijgsdienst vervullen bij de administratie van het “Opleidingscentrum voor Brancardiers en Verplegers” in het Militair Hospitaal van het Kamp Beverlo.Ze moesten er in vredestijd de opleiding van militair brancardier-ziekendienaar volgen (CIBISTEN genoemd…

De Olympische Spelen van Antwerpen 1920 verbonden zijn met het Kamp van Beverlo?

In 1920 was het Kamp van Beverloo gastheer van de faciliteiten van het pistool en geweer schieten evenementen voor de Olympische Zomerspelen van 1920 . Terwijl die gebeurtenissen plaatsvonden, ontploften granaten vier kilometer van de schietbanen, omdat de militaire oefeningen in het Kamp gewoon verder gingen! Een foto van het…

Chloorgas getest werd in het Kamp van Beverlo?

Het is Goede Vrijdag, 2 april 1915. Op de heide tussen Leopoldsburg en Meeuwen doorbreekt een sissend geluid de ochtendstilte. Seconden later kruipt een geelgroene wolk tergend traag over het schrale oefenterrein. Schapen en honden die her en der zijn vastgebonden aan houten palen, creperen wanneer de nevel hen bereikt….

Schietveld

Het noordelijke deel van Kamp van Beverlo wordt gebruikt als schietveld. Hier kan je standen vinden voor het vuren en werpen van granaten (zie kaartje). Er bevindt zich heel veel heidegrond en op zomerse dagen kan het vuren voor heidebranden zorgen. Vroeger werd hier gebruikt gemaakt van de Elektrische Schietschijf…

Koninklijk Park

In 1837 werd het eerste gedeelte van het koninklijk park aangelegd: 7ha rondom het koninklijk paleis. Hetzelfde jaar begon men met massale aanplantingen ten oosten van het kamp. Hiermee wilde men de winden breken die vanuit de vlakte kwamen, om het infanteriekamp tegen het stuifzand te beschermen.In 1846 zond minister…