Categorie: <span>Locaties</span>

Duin der gefusilleerden

Diep in het bos van het Kamp van Beverlo ligt een verborgen oorlogsbegraafplaats, alleen in de omgeving bekend als het “Geheim Kerkhof”. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wisten enkel buurtbewoners van het bestaan van de lugubere plek omdat ze er ‘s nachts gekerm en geschreeuw hoorden. Hier executeerde en begroef het…

Zegeplaats

De Zegeplaats heeft al heel lang zijn plaatsje in het Kamp van Beverlo. Zo weten we dat tot 1913 het alarmkanon, dat de permanente dienst van uurmelding verzekerde, op de Zegeplaats stond. Er weerklonk een schot om vijf uur voor het wekken (om zes uur in de winter), een ‘s…

Schietveld

Het noordelijke deel van Kamp van Beverlo wordt gebruikt als schietveld. Hier kan je standen vinden voor het vuren en werpen van granaten (zie kaartje). Er bevindt zich heel veel heidegrond en op zomerse dagen kan het vuren voor heidebranden zorgen. Vroeger werd hier gebruikt gemaakt van de Elektrische Schietschijf…

Koninklijk Park

In 1837 werd het eerste gedeelte van het koninklijk park aangelegd: 7ha rondom het koninklijk paleis. Hetzelfde jaar begon men met massale aanplantingen ten oosten van het kamp. Hiermee wilde men de winden breken die vanuit de vlakte kwamen, om het infanteriekamp tegen het stuifzand te beschermen.In 1846 zond minister…

Hechtelse Duinen

Het kamp van Beverlo was niet alleen de bakermat van de infanterie, maar ook ideaal voor de cavalerie. Vooral de duinen van Hechtel waren voor hen een echt paradijs. De duinen strekten zich vroeger uit van Hechtel, over het militaire domein, tot aan het Geleeg. Het zand werd gebruikt voor…

Militair Kerkhof van het Gemenebest

De Britse Expeditiemacht was betrokken bij de latere stadia van de verdediging van België na de Duitse invasie in mei 1940 en leed veel slachtoffers bij de terugtrekking naar Duinkerken. De Gemenebest-troepen zijn niet teruggekomen tot september 1944, maar in de tussenliggende jaren werden veel vliegtuigen neergeschoten of neergestort bij aanvallen…

Militair Vliegveld

Het is onduidelijk wanneer het vliegveld parallel aan de Hechtelsesteenweg werd aangelegd. Rond 1900 maakten de ballons van de communicatiedienst al gebruik van de locatie, maar het eerste vliegtuig lande er pas op 06 juni 1910. Dat was tevens de eerste luchtreis boven België. In de zomer van 1913 werd…