Categorie: <span>Historiek</span>

Gehuchten van Leopoldsburg & Heppen

Op het einde van de negentiende eeuw raakten de overgangsgebieden tussen Leopoldsburg en de haar omringende gemeenten stilaan dichtbebouwd. De uitbreiding van de gemeente werd zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd. Zo werden de straten en lanen aangelegd vooraleer de bebouwing kon beginnen. Om een wildgroei te voorkomen zag het gemeentebestuur streng…

Geschiedenis

Einhard, de geschiedschrijver van Karel de Grote, schreef reeds in 830 over iemand uit Heppen, gelegen in het landgoed Taxandrië. Destijds was Heppen een gehucht van Beverlo en vormde met Kwaadmechelen en Oostham het Land van Ham. Dit uitgestrekte domein maakte deel uit van het graafschap Loon en het prinsbisdom…