Sint-Anna kapel

Sint-Anna kapel

In 1923 werden aan het militaire hospitaal een kloostergebouw en een kapel toegevoegd. In het kloostergebouw dat nu onder meer het museum van de Eerste Jagers te Paard herbergt, woonden destijds ziekenzusters die in het hospitaal werkzaam waren.

De kapel kreeg de naam van Sint-Anna omdat deze heilige toen meestal gekozen werd als patrones van ziekenhuiskapellen. Sedert 1923 zijn de militaire aalmoezeniers van ‘t Kamp de bedienaars van de kapel. Wegens de banden met de gemeente Leopoldsburg is ze uiteraard ook open voor alle burgers.

Kijk ook eens naar de oude postkaarten

This article is also available in English