Geschiedenis

Geschiedenis

Einhard, de geschiedschrijver van Karel de Grote, schreef reeds in 830 over iemand uit Heppen, gelegen in het landgoed Taxandrië. Destijds was Heppen een gehucht van Beverlo en vormde met Kwaadmechelen en Oostham het Land van Ham. Dit uitgestrekte domein maakte deel uit van het graafschap Loon en het prinsbisdom Luik. De Heppenaren waren dus onderworpen aan dezelfde wetten en keuren als andere bewoners van de heerlijkheid Ham. Voor de rechtspraak hadden ze de schepenbank van Ham, ze kende de molen- en brouwerijdwang, die de grondheer naast tal van andere heerlijke rechten liet gelden. Als buurtgang van Beverlo had Heppen zijn gezworene. Hij verdedigde de belangen van de bevolking en was verantwoordelijkheid verschuldigd tegenover de drossaard van het Land van Ham.

Een eerste stap naar zelfstandigheid werd gezet in 1778 toen er een kapel werd opgericht zodat de inwoners de verre afstand tot de kerk van Beverlo niet meer moesten afleggen. Bij het ontstaan van de gemeenten in 1795 bleef Heppen een gehucht van Beverlo. Een tweede stap naar zelfstandigheid werd in 1839 gezet toen Heppen een zelfstandige parochie werd. Ruim tien jaar later, in 1850, scheidde Heppen zich af van Beverlo en werd het een zelfstandige gemeente.

De verdeling van de heidevlakten zorgde voor moeilijkheden die pas in 1864 opgelost waren. Vanaf dat jaar werden grote delen van de heide bebost. Heppen werd ontsloten door de aanleg van de weg Leopoldsburg-Veerle in 1851, de weg Beringen-Heppen in 1852 en de spoorlijn van Diest naar Leopoldsburg in 1878. Vooral in de 20e eeuw nam de bevolking sterk toe door de ontginning van steenkool in Beringen en later door de ontwikkeling van het industrieterrein van Tessenderlo. Op het gehucht Immert ontstond een grote woonwijk waar voornamelijk mijnwerkers woonden. In 1930 werd er een wijkschooltje opgericht en in 1948 kwam er ook een wijkkapel.

In 1977 werd de gemeente Heppen opgeheven en werd het een deelgemeente van Leopoldsburg.

Op 18 juni 1951 werd het honderjarig bestaan van Heppen uitvoerig gevierd. Oude postkaart van Heppen (ca 1905) met daarop een deel van het Dorpsplein en de Steenweg naar ’t Kamp.

This article is also available in English