Eerste Post

Eerste Post

Eerste Post

 

 

Dikwijls denken we dat het oude postkantoor aan de OLV-Tenhemelopnemingkerk het eerste postkantoor van Leopoldsburg was. Dit is echter niet het geval.

Reeds voor de aanleg van steenwegen reden er postkoetsen (malle-post 1) die dagelijks dagelijks onze regio met Diest en Hasselt verbonden. In die tijd duurde de reis heen en terug bijna een hele dag. Vanaf 1835 was er een dagelijkse postkoets tussen het Kamp en Brussel en vanaf 1836 kon men dagelijks met de postkoets naar Herentals reizen. In de winter werd deze rit weliswaar slechts éénmaal per week gereden.

Het eerste postgebouw werd door het leger gebouwd in 1840 2 op de hoek van de oude pastorij en het oude postkantoor. Bij de overdracht aan de staat werd het gebouw met een verdieping uitgebreid.

In 1904 werd het oude postkantoor in gebruik genomen. Wanneer de eerste post afgebroken werd is niet gekend.

Oude postkaart met daarop te zien het oude postkantoor met daarachter gelegen het eerste postgebouw

1 De malleposte, was een diligence op 4 wielen, getrokken door 4 of 5 paarden. … De koets werd bestuurd door een koetsier of postiljon die plaatsnam boven op het rijtuig of op één van de paarden.

2 Verschillende bronnen spreken over data tussen 1838 & 1844

Oude postkaarten

This article is also available in English