Categorie: <span>Heppen</span>

Oude Pastorij

Op de plaats waar zich de oude pastorie bevindt, bevond zich vóór 1600 de Schans, een met water opgeven schuilplaats tegen rondtrekkende roversbendes. Een klein schanshuis, met een ophaalbrug, bevond zich op de plaats waar nu de inrijpoort van de pastorie is. De eerste proost, E.H. Vanmuysen kreeg er zijn…

Sint-Blasiuskerk

In 1846 werd de eerste steen gelegd van de nieuwe kerk van Heppen die toegewijd werd aan de Heilige Blasius. Op amper één jaar tijd was de kerk gereed, maar in 1861 moest het gebouw reeds grondig verstevigd worden. Door de snelle bevolking aangroei in en rond het Kamp, werd…

Oud Gemeentehuis

Op de plaats waar vroeger de oude kapel van Heppen stond, werd tussen 1854 en 1856 het gemeentehuis annex schoollokaal gebouwd. Later werd het een klas voor de bewaarschool. De pomp, rechts van het gebouw, dateert uit 1856. Het gemeentehuis werd volledig verbouwd en verfraaid en dient nu als buitenschoolse…

Monument van Louis Goetz

De gedenksteen in de Engenstraat te Heppen herinnert aan sergeant Goetz, van de 1ste Belgische Groepering (Brigade Piron). Tijdens een patrouille in de nacht van 11 op 12 september 1944 werd deze sergeant kadet-kandidaat-officier van op 500m door een Duitse scherpschutter in het hart getroffen. Hij is op slag dood….

Majoor William Cavendish

De WIJZERPLAAT (sinds 2016 ZEST, red.) krijgt een aangezicht Wie was de Engelsman die tijdens de gevechten in en rond HEPPEN, sneuvelde aan onze achterdeur? Majoor William CAVENDISH werd geboren te Londen op 17 Dec 1917 als oudste zoon van Edward CAVENDISH, 10de hertog van DEVONSHIRE en Lady Mary Cécil,…

Cavendish monument

Op 10 september 2004 werd het monument CAVENDISH onthuld. Het monument werd gemaakt door Bart Heylen en bestaat uit arduin en marmer. Het symboliseert Majoor CAVENDISH en 2 onbekende soldaten. Met het monument wil men alle buitenlandse soldaten eren, die het leven lieten bij de bevrijding van Leopoldsburg en Heppen….

Heikapper

Het beeld van de Heikapper is een hulde aan de talrijke arme Heppense heikappers die in de voorbije eeuwen uit bittere noodzaak de heide hebben bewerkt. Het uit blauwe hardsteen vervaardigde beeld werd door Jef Haesen gemodelleerd naar de 82-jarige Sus Caelen, die in zijn jeugd deze bezigheid uitoefende. Het…