Straatnaam

Informatie

_____________

1234567890123456789012345678901234567
Pater Lemmens werd geboren te Luik op 17 december 1923. Het mijnwerkersgezin Lemmens vestigde zich enkele jaren later te Heppen. Na zijn priesterwijding in 1948 studeerde hij Chinees en geneeskunde. Hij specialiseerde zich in tropische ziekten en in 1958 vertrok hij als pater scheutist naar het eiland Sulawezi in Indonesië, waar hij in 1974 aan een hartaanval overleed. Meer info vindt u in “Monumenten“.
Leo Jansen werd in 1809 geboren te Oostham. In 1834 werd hij tot priester gewijd en kwam in 1838 als proost naar Heppen. Eén jaar later werd Heppen door zij toedoen een zelfstandige parochie. Hij overleed in 1882 in zijn geboortedorp Oostham.
Pater Asteer werd op 20 juli 1914 geboren te Weelde als Gust SELS. Hij overleed te Leopoldsburg op 25 november 1999. Hij bouwde het kerkje van het Strooiendorp en zou er 46 jaar de priester zijn. Je kan meer te weten komen over Pater Asteer via deze link.
Priester Edward Poppe (1890 – 1924) was vanaf 1922 de geestelijke leider van de “Centre d’Instruction pour Brancardiers Infirmiers” (C.I.B.I.). De C.I.B.I. in Leopoldsburg werd opgericht om geestelijken, die vanaf 1921 ook dienstplicht moesten vervullen, toe te laten een opleiding tot brancardier-verpleger te volgen. In 1924 stichtte hij het Karmelklooster.
Op 3 oktober 1999 werd Priester Poppe zalig verklaard.
Meer over Priester Poppe vindt U hier.
Ramskapelle (Nieuwpoort) is een polderdorp aan de Ijzer. Op 15 oktober 1914 braken de Duitsers doorheen de Belgische linies en bezetten Ramskapelle. Het 6 Linieregiment, gesteund door het Franse 16 Bataillon de Chasseurs à Pied, heroverden Ramskapelle op 30-31/10/1914. Dit wapenfeit laat de Belgen toe het plan, de Ijzervlakte onder water te zetten, uit te voeren. Het leverde het 6 Linieregiment een eervolle vermelding op hun vaandel op, en Leopoldsburg een straatnaam.
Romain Defeuter werd geboren te Gent op 18 september 1901. Samen met Marie-Louise Van Gaever baatte hij een café, de Floralie, uit in de Koningstraat. Hij was lid van de vrijwillige brandweer en later hulpagent bij de politie van Leopoldsburg.
Tijdens de oorlog sluit hij zich aan bij de verzetsgroep “Bayard” . Hij werd door de Gestapo opgepakt en te Antwerpen gefusilleerd op 28 juni 1944.
Aan de zijgevel van het gemeentehuis werd een bronzen gedenkplaat aangebracht als eerbetoon aan deze moedige brandweer -en politieman.
Pieter Paul Rubens, geboren te Siegen, Nassau op 28 juni 1577 en gestorven te Antwerpen op 30 mei 1640. Rubens was een Zuid-Nederlands schilder, tekenaar en diplomaat, zoon van de Antwerpse advocaat en schepen Jan Rubens en van Maria Pypelinckx.