Straatnaam

Informatie

_____________

1234567890123456789012345678901234567
KarmellaanNadat een orkaan in november 1837 het eerste parochiekerkje in het militair domein had vernield, werd in 1843 een nieuwe kerk buiten het militair domein ingewijd.

Deze kerk werd gebouwd in neoklassiek stijl en bood slechts plaats aan 300 personen. Veel te weinig voor de talrijke soldaten.

In 1906, na de bouw van de nieuwe OLV Tenhemelopnemingkerk, werd het kerkje verkocht. Het diende aanvankelijk als stapelplaats. In 1924 werd het opnieuw verkocht aan de zusters-karmelietessen, die het tot op heden als kapel gebruiken.

Het aangebouwd klooster van de zusters-karmelietessen is in gebruik sinds 1924. De stichting gebeurde onder impuls van priester Poppe die toen ook geestelijk directeur was van de Centre d’ Instructions de Brancardiers et d’ Imfirmiers (C.I.B.I.). Mère Jeanne de la Croix was de eerste priorin.Meer info over de Karmel kan U vinden in Gebouwen.
Karmel
KeizerinCharlottelaan

OudePostkaart01
Charlotte Marie Amélie Auguste Victoire Clémentine Léopoldine (Laken 7 juni 1840 – Kasteel van Boechout, Meise, 19 januari 1927), keizerin van Mexico, prinses van België, enige dochter van de Belgische koning Leopold I, huwde op 27 juli 1857 met Maximiliaan van Oostenrijk, broer van keizer Frans Jozef. Nadat haar echtgenoot in 1867 door aanhangers van Juarez was gefusilleerd, verergerde haar kwaal (zinsverbijstering); Leopold II wees zijn zuster het kasteel van Tervuren en na 1879 dat van Boechout te Meise, toe.KeizerinCharlotte
KoningAlbertIlaanKoningAlbertI-plein

OudePostkaart01
Albert I, Albert Léopold Clément Marie Meinrad (Brussel 8 april 1875 – Marche-les-Dames 17 februari 1934), derde koning der Belgen. Hij had recht op de troon daar zijn broer Boudewijn overleden was in 1891. Op 23 december 1909 volgde hij zijn oom Leopold II op – waarbij hij als eerste Belgische vorst de grondwettelijke eed in beide landstalen aflegde.
Albert vond de dood bij een bergbeklimming. Hij was op 2 oktober 1900 gehuwd met Elisabeth, hertogin in Beieren, die hem drie kinderen schonk: Leopold, de latere Leopold III (3 november 1901), Karel, die in 1944 regent werd (10 oktober 1903), en Marie-José (4 augustus 1906).
KoningAlbertI
KoninginAstridpleinAstrid Sophie Louise Thyra (Stockholm 17 november 1905 – Küssnacht, Zwitserland, 29 augustus 1935). In 1926 huwde zij de Belgische kroonprins Leopold, de latere koning Leopold III. Zij schonk het leven aan prinses Joséphine-Charlotte (11 oktober 1927), prins Boudewijn (7 september 1930) en prins Albert (6 juni 1934). Koningin Astrid was zeer geliefd door het Belgische volk. Zij vond de dood bij een verkeersongeval.KoninginAstrid
KoninginElisabethlaanElisabeth Gabrielle Valérie Marie (Possenhofen 25 juli 1876 – Brussel 23 november 1965) huwde op 2 oktober 1900 Albert , toen kroonprins van België. Van huis uit vertrouwd met de geneeskunde, verwierf zij tijdens de Eerste Wereldoorlog een grote populariteit door haar zorg voor de verpleging van de soldaten aan het IJzerfront. Na de oorlog uitte zich eenzelfde bekommernis in tal van medische en filantropische stichtingen. Daarnaast gaf Elisabeth blijk van levendige artistieke en wetenschappelijke belangstelling. In 1937 vond, gepatroneerd door de Fondation Musicale Reine Elisabeth, de eerste Internationale Muziekwedstrijd Eugène Ysaye plaats, in 1950 uitgebouwd tot de befaamde Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België. In 1939 stichtte zij de Muziekkapel Koningin Elisabeth te Argenteuil.KoninginElisabeth
KoninginLouisa-MarialaanLouise Marie (Palermo 3 april 1812 – Oostende 11 oktober 1850) was de dochter van de Franse koning Louis-Philippe. Ze huwde op 9 augustus 1832 Leopold I, koning der Belgen. KoninginLouisa-Maria
KoninginMarie-HenrietteLaanMaria Hendrika (Boedapest 23 augustus 1836 – Spa 19 september 1902), dochter van aartshertog Jozef van Oostenrijk, uit het Huis Habsburg, huwde in 1853 met Leopold, die in 1865, als Leopold II, koning der Belgen werd. Vanaf 1893 leefde zij teruggetrokken te Spa.KoninginMarie-Henriette