Heikapper-Titel

 terug

Het beeld van de Heikapper is een hulde aan de talrijke arme Heppense heikappers die in de voorbije eeuwen uit bittere noodzaak de heide hebben bewerkt. Het is gemaakt van een blok blauwe Ardeense hardsteen van twee ton